Angående nye regler/krav om personvern av 25. mai 2018 (GDPR)

Informasjonen vi innhenter blir lagt inn i vårt datasystem og vår server, som kun våre aller nærmeste medarbeidere har tilgang til gjennom eget passord og kode.

 

Opplysninger vi henter inn er navn, adresse, fødselsdata, telefonnummer og epostadresse på den som skal være ansvarlig for gravferden og det samme for den person som skal være fester av gravsted. De samme opplysningene vil vi spørre om angående arvinger i boet for innmelding til tingrett. Vi får også i mange tilfeller tilgang på Legeerklæring om dødsfall.
Denne følger melding til det offentlige/tingrett.

 

I enkelte tilfeller får vi tilgang til likningsutskrift for avdøde, etter underskrevet fullmakt fraden av pårørende som er ansvarlig for gravferden. Likningsutskriften følger søknad om behovsprøvd gravferdshjelp til NAV, når det er grunnlag for søknad.

 

Opplysningene som er gitt oss, er grunnlag for nødvendige meldinger som blir sendt det offentlige. Disse meldingene blir sendt i konvolutt, eller som e-post etter retningslinjer som det offentlige har satt. Alle papirutskrifter med opplysninger blir makulert når oppdraget er
sluttført. Våre underleverandører som mottar bestillinger på varer/tjenester og mottakere av offentlige meldinger er underlagt de samme regler/krav om personvern.

 

Når oppdraget er sluttført og alt er ferdigstilt og behandlet vil vi slette personopplysninger som er innhentet.

 

Dette gjelder personnummer, e-postadresser for den person som er ansvarlig for gravferden,fester av gravstedet og også arvinger i boet.Opplysninger angående formuesforhold ogtrossamfunn for avdøde slettes også.

 

Ansvarlig for byråets håndhevelse og oppfølging av personvern (GDPR) er daglig leder, Magnar Nilsen


Juni 2020