Hva er programmet i begravelser?

Programmet for en begravelse vil naturligvis variere på bakgrunn av hva slags religion eller livssyn man har, type seremoni, samt elementer man ønsker å inkludere. Vi i begravelsesbyrå Nilsen tilrettelegger for alle type seremonier. Nedenfor kan du lese litt om de forskjellige begravelsesseremoniene relatert til ulike religioner og livssyn.

Kristelig gravferdsseremoni

Ved en kirkelig begravelse spiller organisten før klokkene ringer inn. Etter dette er det åpent for musikkinnslag. Deretter synges en felles salme, og minneord som er satt opp av prest og pårørende leses opp. Minneordene kan pårørende skrive selv, eller de kan skrive deler av teksten selv. Pårørende kan også velge å lese opp minneordene. Det er da også åpent for å si noen ord for dem som er til stede. Så leses tekster på sløyfene i blomsterdekorasjonene opp av enten prest eller av pårørende selv. Det er så er åpent for musikkinnslag fra de tilstedeværende eller organist. Presten leser etter dette 3 bibeltekster og forsamlingen synger en salme. Etter dette følger andakt fra prest. Den avsluttes med «Fadervår», og forsamlingen synger den tredje og siste salmen. Man kan avslutte med et musikkstykke før seks personer går frem for å bære kisten til gravsted. Begravelsesfølget går sammen til gravstedet, og et salmevers blir opplest. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse og nedsenking av kiste sammen med et salmevers.

Ved en bisettelse/kremasjon så avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til en ventende bårebil. Jordpåkastelsen har da være inne i kirken før salme nr. 3. Da de pårørende er klare reiser bårebilen til krematoriet.

Humanistisk begravelsesseremoni

Denne formen for seremoni bygges opp veldig likt som den kirkelige. Det er likevel friere musikkvalg og man bruker musikk uten religiøs tilknytning. De pårørende setter opp programmet for begravelsen sammen med taleren man får fra Human-Etisk Forbund. I planleggingsmøtet finner man ut av hvordan programmet skal legges opp, samt hvem som skal gjøre hva. En humanistisk begravelsesseremoni kan blant annet inneholde musikkavspilling, diktopplesing, fellessang, og soloinnslag.

Livssynsnøytral begravelsesseremoni

Det samme oppsettet for program gjelder også for en livsynsnøytral seremoni. Alle innslag kan brukes. En livssynsnøytal begravelsesseremoni kan inneholde både bibeltekster samt humanistiske sanger og dikt. Denne typen seremoni ledes av en person som verken er del av kirken eller Human-Etisk Forbund. Her er det en fra familien eller nærmeste pårørende som lager oppsettet for seremonien. Pårørende skriver en minnetale som de leser opp selv.

Hvor lenge varer en begravelse

Som beskrevet ovenfor kommer lengden på en begravelse veldig an på hvilken type seremoni som holdes samt antall taler og musikalske innslag. Det er likevel mest vanlig at en begravelse varer mellom en halv time til en drøy time. Ofte kan gravferder ta noe lengre tid enn bisettelser, fordi gravfølget går med kisten til gravstedet.

nature, sunset, road-3348129.jpg

Begravelse Lillestrøm

Når du står overfor behovet for en begravelse i Lillestrøm, er det avgjørende å samarbeide med et erfarent begravelsesbyrå som ...
Les mer →
nature, sunset, road-3348129.jpg

Slik kler du deg i en begravelse

Tradisjonelt sett har vi i Norge kledd oss i svart i en begravelse. Selv om det fremdeles er visse normer ...
Les mer →
plant, spring, flowers-1300809.jpg

Slik velger du blomster til begravelsen

Under planleggingsmøtet er én av tingene vi går igjennom hvilke blomster man kan velge til begravelsen. Det er vanlig å ...
Les mer →
hydrangea, flowers, white flowers-7450584.jpg

Hvordan planlegge en begravelse

Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn ...
Les mer →
Vorma

Søknad om askespredning og utlevering av urne

Dersom man velger kremasjon kan man i stedet for bisettelse velge askespredning. Etter at askespredning ble lovlig i 1997, har ...
Les mer →
drop, splash, impact-2437729.jpg

Offentlige papirer og meldinger i forbindelse med dødsfall

Når noen går bort kontakter man begravelsesbyrået og holder et planleggingsmøte. Her vil vi ta for oss hva som er ...
Les mer →
waterdrop, water pearls, raindrop-862316.jpg

Hvorfor velge kremering

Mange velger bisettelse som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste ...
Les mer →
dandelion, flower, flying seed-6266231.jpg

Hvordan velge begravelsesbyrå

Når du skal velge begravelsesbyrå er det noen ting du bør tenke på for å sørge for at alt går ...
Les mer →

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg!

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.