Proklama

Ved et dødsfall er det mye som skal kartlegges og koordineres, og ofte er boets økonomiske situasjon mer kompleks enn det kan virke som sett fra utsiden. For å skaffe seg bedre oversikt over boets økonomiske situasjon, kan det rykkes inn et proklama i avisen.

Arv og skifte

Kartleggelse av boets økonomiske situasjon

Når man utsteder proklama, ber man de personer som den avdøde eventuelt skylder penger om å melde seg for retten. Dette bør gjøres før man sender inn signerte skiftepapirer, da man med dette overtar ansvaret for boets forpliktelser. På denne måten får man en fullstendig oversikt over avdødes gjeld, før man eventuelt velger å overta boet til privat skifte.

 

 

Man kan få hjelp med utsettelse av proklama i tingretten eller ved hjelp av en advokat. Ved private arveoppgjør kan arvingene velge å utstede proklama på egen hånd.

 

Seks ukers meldefrist

Etter at proklama er utstedt, har eventuelle kreditorer seks uker på seg til å melde inn eventuelle gjeldskrav. Krav som ikke er meldt inn i boet innen fristen, faller bort i sin helhet. Unntaket er gjeld som sikret med pant, eller skatte- og avgiftskrav.

Har du spørsmål knyttet til utstedelse av proklama eller annet knyttet til kartleggelse av økonomisk situasjon ved dødsfall? Kontakt oss gjerne for en samtale.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.