Gravferdsseremonier

cornflowers, sunset, mosquitoes-5352633.jpg

Kirkelig seremoni

Denne kan foregå i kirken eller krematoriet. En kirkelig seremoni består av minnetale, andakt/tale og 3 salmer som man velger ut av Norsk Salmebok. En er relativt fri til å bruke annen musikk i tillegg, etter ønske.

sun, grass, light-5294496.jpg

Human-Etisk seremoni

I en humanistisk begravelsesseremoni står den avdøde i sentrum. Seremonien er høytidelig og verdig, og ledes av en gravferdstaler som er kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund.

dandelion, flower, flying seed-6266231.jpg

Livssynsnøytral seremoni

Denne kan ledes av et familiemedlem, eller taler kan leies inn. Denne seremonien kan inneholde det pårørende vil at seremonien skal inneholde.

Vi kan være behjelpelig ved begravelse eller bisettelse

 • Legge til rette tider for bisettelse og begravelse.
 • Skaffe lokale og taler for livssynsnøytral eller Humanistisk seremoni.
 • Egen hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet.
 • Levering av kiste, vi har forskjellige typer på lager.
 • Nedlegging i kiste.
 • Kjøring fra dødsstedet til kirke eller kapell.
 • Ordne med offentlige papirer og meldinger.
 • Søke om eventuelt behovsprøvd gravferdshjelp og transportstøtte.
 • Trykking av program og takkekort.
 • Hjelp til utforming av dødsannonse / takkeannonse og bestilling av disse.
 • Formidle solosang eller -musikk. – Gode, profesjonelle musikere.
 • Formidle minnesamvær og bevertning.
 • Tar oss av søknad ved ønske om askespredning og utlevering av urne.
 • Levere blomster og pynting i kirken/kapellet.
 • Vi besørger også transport med fly, tog, båt eller bil over lengre avstander.
 • Formidle innskrift av navn og oppussing av gravmonumenter.
 • Salg av nye gravmonumenter og tilleggsutstyr.