Etter seremoni

Etter gravferdsseremonien velger mange å trykke en takkeannonse i ønsket avis eller sende ut takkekort til de som har sendt en siste hilsen. Et annet spørsmål som kan melde seg er valg av gravstein eller -monument. De seneste årene ser vi også at mange etterlatte har spørsmål i forbindelse med avdødes kontoer på sosiale medier. Vi i Begravelsesbyrået Nilsen ønsker å være behjelpelige med å svare på alle spørsmål og gi råd i tiden etter seremonien.

heart, love, romance-700141.jpg

Takkekort og takkeannonse

Det finnes mange varianter av takkekort og det er opp til de etterlatte å velge en løsning som fungerer for dem. Mange velger et enkelt takkekort hvor den ønskede teksten står trykket på fremsiden av kortet. På baksiden vil det være mulig å skrive en personlig hilsen og signere kortet.

Andre velger doble takkekort. Her kan det være fint å velge det samme motivet som man brukte på programheftene i seremonien. Også på dette kortet vil det være mulig å trykke ønsket tekst, samt skrive personlige hilsener og signere kortet.
 
Vi i Begravelsesbyrået Nilsen kan også være behjelpelige med å sette opp takkeannonse i ønsket lokale eller regionale avis. Rent kostnadsmessig vil takkekort være en rimeligere løsning enn annonser i en avis. Det kan dessuten også være godt for sorgprosessen å skrive personlige takkekort og hilsener.

Gravsted med gravstøtte

Ved nyetablerte gravsteder dukker ofte spørsmålet om 

valg av gravstein eller -monument opp. Vi i Begravelsesbyrået 

Nilsen fører gravstøtter fra Kjøl Steinindustri på Møre. 

Leverandøren produserer alle sine gravstøtter selv. 

På Møre er det et godt steinmiljø hvor flere produsenter 

samarbeider om enkelte oppgaver slik at prisene holdes nede.

 

Her får du gravstøtter med skrift som har god holdbarhet 

og tåler norske forhold.

 

Slette kontoer på sosiale medier

De seneste årene har vi opplevd at flere og flere etterlatte har spørsmål i forhold til avdødes kontoer på sosiale medier. Dersom man ikke har tilgang til avdødes passord, er det mulig å få hjelp til å lukke disse sidene. 

 

Her kan du lese mer om sletting av digitale spor

 
Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr online minnesider hvor pårørende og etterlatte kan minnes den avdøde. 
 

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.