Dødsbo

Når det gjelder dødsbo er det ikke kun snakk om den avdødes bolig og eiendeler, men også formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. I tiden etter et dødsfall er dette noe av det de nærmeste pårørende og etterlatte må ta stilling til og forholde seg til.

Man skal være sikker og trygg på at boet er trygt å overta. Man skal være trygg og sikker på at man ikke tar på seg ansvar for negativt bo med mye gjeld. Er man usikker og det er vanskelig å få tilgang til informasjon, kan man be tingretten om en formues-fullmakt som gir arvingene noe rett til innsyn i boet, før skiftepapir signeres og sendes inn til tingrett.

Ta gjerne kontakt med oss om du opplever dette som tungt og vanskelig, så skal vi bistå deg så godt vi kan.

Fordeling av dødsbo

Dersom avdøde har en gjenlevende ektefelle har vedkommende rett til å sitte i uskiftet bo med felles barn. Det innebærer at fordelingen av avdødes arv utsettes og at den gjenlevende har full råderett over avdødes eiendeler. Når det gjelder særkullsbarn må de, eller deres verge gi samtykke til at gjenlevende kan sitte i uskiftet bo. Særkullsbarn kan senere kreve skifte, om gjenlevende gifter seg på nytt.

 

Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle, må arvinger fordele dødsboet seg imellom. Fordeling etter arvelovens regler. Eventuelt testamente vil ofte overstyre denne arverekkefølgen og fordelingen.

 

Mer informasjon finnes på domstol.no/arv og skifte

Din begravelsesagent på Romerike

I Begravelsesbyrået Nilsen har vi lang erfaring med å håndtere dødsfall, begravelser og tiden etter seremonien. Vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å lette belastningen på pårørende og etterlatte i en tung og vanskelig tid, og er derfor behjelpelige i alle prosesser tilknyttet et dødsfall. Dette inkluderer blant annet veiledning og rådgivning i forbindelse med dødsbo.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.