Askespredning

Det er anledning til å søke om askespredning. Dette kan gjøres etter kirkelig, humanistisk eller livssynsnøytral seremoni. Det kan søkes på forhånd, eller den som sørger for gravferden kan signere søknad. Det kan så gjøres på åpen fjord, fjell, eller annet sted som Statsforvalteren i fylket der spredningen ønskes, godkjenner. Det er i senere år blitt godkjent søknad om askespredning i skogområder på Romerike og i Sør-Hedmark. Det er også gitt tillatelse om askespredning på Glomma, i stille områder og da helst ved bruk av urne man setter på vannet og som raskt løser seg opp.

winter, plant, branch-1791370.jpg

Vår prosess innen askespredning

 
Det er ikke lenger nødvendig at avdøde har skrevet erklæring om at dette er hans/hennes ønske. Det skal derimot avklares at det ikke strider mot avdødes ønske.
 

Vi tar oss av søknad og utlevering av urne fra krematoriet. 

 

Spredning av aske gjøres av pårørende selv, og må bevitnes med underskrift av vitner som har vært med på selve askespredningen og skjema returneres til det fylket, hvor søknad om askespredningen er godkjent

Askespredning i utlandet

Asken kan også tas med til utlandet for spredning der. Kontakt ambassaden eller konsulatet på det sted hvor asken ønskes spredd, for å få dokumentasjon på avtale om spredning.
De hjelper også ofte til med tilrettelegging for selve askespredningen.

Etter norsk gravferdslov kan ikke asken deles. Den skal enten spres etter godkjent søknad eller settes ned på festet gravsted eller i minnelund.

 

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.